GrootNormaal

samen wonensamen werkensamen delen

 

Emmaus Langeweg

Emmaus Langeweg - woonwerkgemeenschap

Stichting Emmaus Langeweg
Kloosterlaan 6
4772 RA Langeweg
T 0168 324 524
E info@emmaus-langeweg.nl

Rabobank:

NL91 RABO 0346 768 470


Goederen afleveren:
Maandag t/m zaterdag
van 08:30 tot 18:00

Openingstijden markt:
Iedere woensdag en zaterdag van 14:00 tot 16:00

Véél meer dan tweedehands alleen...

EMMAUS is nu een wereldwijde beweging, welke in 1949 door Abbé Pierre in Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onderdak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het naoorlogse Parijs. Door vodden te rapen en weer te verkopen, lukte het hem mensen met verschillende achtergronden aan elkaar te verbinden, de groepen een bestaan te bieden en mensen hun eigenwaarde terug te geven.
Er werd een regel opgesteld welke voor de huidige woonwerkgemeenschappen nog steeds geldt: We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk. Abbé Pierre
Abbé Pierre
(Henri Antoine Grouès)
Emmaus Langeweg streeft ernaar om de filosofie van Abbé Pierre uit te dragen. In het voormalige Kapucijnenklooster in Langeweg wonen en werken omstreeks twaalf mensen. Samen met een 70-tal vrijwilligers werken wij in ons eigen kringloopbedrijf, in het huishouden van de woongroep en het onderhoud van gebouwen en bedrijfsmiddelen.
De aan het samen werken en wonen verbonden structuur helpt velen om de draad van hun leven weer op te pakken en na verloop van tijd uit te stromen naar een zelfstandig bestaan.

Meer weten over de (internationale) organisatie? klik eens in de menubalk op het woordje "Links" en kies een site.

Brengt u eens een bezoek aan Facebook...


...of aan Stichting Vrienden van Emmaus Langeweg

Emmaus Kringloop

Kringloopwinkel Breda

Kringloopwinkel Breda
Veilingkade 7 
4815 HC Breda
T 076 572 99 90
E veilingkade@kpnmail.nl

Goederen afleveren:
Dinsdag t/m vrijdag
van 09:00 tot 16:00

Zaterdag van 10:00 tot 16:00

Openingstijden winkel:
Dinsdag t/m vrijdag
van 13:00 tot 17:00

Zaterdag van 11:00 tot 17:00