Meteen naar de inhoud
Home » Beleidsplan 2022

Beleidsplan 2022

In dit beleidsplan zullen de volgende punten centraal staan:

  • Aanhouden van de woon- werkgemeenschap voor dak- en thuislozen in Langeweg. Er zijn permanent 12 kamers beschikbaar voor mensen die uit een dak- of thuisloze situatie afkomstig zijn. Hierdoor kunnen ze weer een weg vinden naar een volwaardige plek in de maatschappij.
  • Voortzetten van circa 75 werkplekken voor vrijwilligers en hiervan is een deel afkomstig uit dezelfde groep als de bewoners. Een belangrijke verschil is dat het nog lukt zelfstandig te wonen.
  • Versterken van de financiële basis van de vestiging in Langeweg. Hierdoor zijn de inkomsten vanuit de kringloopwinkel aan de Veilingkade in Breda minder nodig om alle kosten te dekken.
  • Versterken van de organisatorische bezetting van de kringloopwinkel aan de Veilingkade. Er komt hierdoor betere begeleiding van vrijwilligers. Dit zal ook ten goede komen van de omzet van deze vestiging.
  • Bekendheid van de kringloopwinkel in Breda vergroten.
  • Voortgaan met het verduurzamen van locatie Langeweg door verder onderzoek naar de mogelijkheden en financieringsbronnen. Aan de orde zijn verbeteren van de isolatie, aanpassen verwarmingssystemen en uitbreiding van het aantal zonnecollectoren.
  • In samenwerking met Federatie Emmaus Nederland zoeken naar dragende krachten. Dit versterkt de gemeenschap in Langeweg en de winkel aan de Veilingkade. Ook gaan we verder met samen te werken aan:

            – Deskundigheidsbevordering door middel van uitwisselen van ervaringen en scholing

            – Vergroten van de bekendheid van Emmaus

  • Actieve deelname aan bijeenkomsten en activiteiten van Emmaus Internationaal.