Ga naar de inhoud
Home » Beleidsplan 2024

Beleidsplan 2024

In dit beleidsplan zullen de volgende punten centraal staan:

 • Continueren van de woon- werkgemeenschap voor dak- en thuislozen in Langeweg. Er zijn permanent 12 kamers beschikbaar voor mensen die uit een dak- of thuisloze situatie afkomstig zijn en die weer op weg zijn naar een volwaardige plek in de maatschappij.
 • Continueren van ca 100 werkplekken voor vrijwilligers, waar van een deel uit dezelfde groep afkomstig is als de bewoners met het belangrijke verschil dat het nog lukt zelfstandig te wonen.
 • Het evalueren van onze werkwijze om te kijken of die nog wel voldoende aansluit bij de dak- en thuislozen die zich bij ons melden.
 • Ervoor zorg dragen dat de vrijwilligers en alle andere medewerkers de Veilingkade als een prettige en veilige werkplek ervaren waar ruimte is voor iedereen.
 • Verspreiding van het basis gedachtegoed van de Emmaus beweging en grotere bekendheid geven aan de totale Emmaus organisatie (globaal). Momenteel is de Emmaus voornamelijk bekend als kringloopwinkel, maar de organisatie achter de winkels is het uiteindelijke doel van Emmaus en de winkels zijn slechts het middel. Een verschuiving van aandacht mag hierin plaatsvinden.
 • Samenwerking en communicatie tussen de twee locaties van Emmaus Langeweg verbeteren en hoog houden.
 • Meer oplossingen vinden voor onze afvalstromen zodat we minder weg hoeven te gooien.
 • Samenwerkingen zoeken met organisaties en instellingen die raakvlakken hebben met het Emmaus gedachtegoed tot wederzijds voordeel.
 • Het behalen van het BKN-keurmerk 100% Kringloop.
 • Ervoor zorg dragen dat de omzetten van de veilingkade voldoende blijven om de woon-werkgemeenschap in Langeweg te kunnen blijven ondersteunen (en natuurlijk de winkel draaiende te houden voor alle medewerkers.
 • Bestaande samenwerking met SMO, Nieuwe Veste en Quiet in de vorm van SNEQ voortzetten en uitbreiden.
 • Voortgaan met het verduurzamen van locatie Langeweg door verder onderzoek naar de mogelijkheden en financieringsbronnen. Aan de orde zijn verbeteren van de isolatie, aanpassen verwarmingssystemen.
 • In samenwerking met Federatie Emmaus Nederland zoeken naar dragende krachten om de gemeenschap in Langeweg en de winkel aan de Veilingkade te versterken. Ook gaan we verder met samen te werken aan:
 • Deskundigheidsbevordering door middel van uitwisselen van ervaringen en scholing.
 • Vergroten van de bekendheid van Emmaus.
 • Start met voorbereidingen en het realiseren van de bouwplannen.
 • Actieve deelname aan bijeenkomsten en activiteiten van Emmaus Europa en Emmaus Internationaal.