Ga naar de inhoud
Home » Abbé Pierre

Abbé Pierre

EMMAUS is een wereldwijde beweging die in 1949 door Abbé Pierre in Frankrijk opgericht is. Zijn eerste doel was onderdak te bieden aan de vele dak- en thuislozen in het naoorlogse Parijs. Door gezamenlijk oude lappen in zamelen en te verkopen werd geld ingezameld. Dit wordt ook wel ‘vodden rapen’ genoemd. Hierdoor lukte het hem om mensen met verschillende achtergronden aan elkaar te verbinden. Er ontstonden groepen die mensen hielpen een nieuw bestaan op te bouwen. Hierdoor kregen mensen een kans om hun eigenwaarde terug te krijgen.

Een regel werd opgesteld welke voor de huidige woonwerkgemeenschappen nog steeds geldt. “We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk.”

Emmaus streeft ernaar om de filosofie van Abbé Pierre uit te dragen. De samen werken en wonen structuur helpt velen om de draad van hun leven weer op te pakken. Na verloop van tijd stromen velen weer uit naar een zelfstandig bestaan.

Klik hier om meer te lezen Abbé Pierre op Emmaus.nl