Ga naar de inhoud
Home » Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2023

In dit beleidsplan zullen de volgende punten centraal staan:

 • Continueren van de woon- werkgemeenschap voor dak- en thuislozen in Langeweg. Er zijn permanent 12 kamers beschikbaar voor mensen die uit een dak- of thuisloze situatie afkomstig zijn en die weer op weg zijn naar een volwaardige plek in de maatschappij.
 • Continueren van ca 100 werkplekken voor vrijwilligers, waar van een deel uit dezelfde groep afkomstig is als de bewoners met het belangrijke verschil dat het nog lukt zelfstandig te wonen.
 • Versterken van de financiële basis van de vestiging in Langeweg zodat in de toekomst de inkomsten vanuit de winkel aan de Veilingkade in Breda minder nodig zijn om alle kosten te kunnen dekken.
 • Versterken van de organisatorische bezetting van de kringloopwinkel aan de Veilingkade om betere begeleiding van vrijwilligers en verbetering van de omzet te bewerkstelligen. Ook zal er actief gewerkt worden om de bekendheid van de winkel in Breda te vergroten.
 • Voortgaan met het verduurzamen van locatie Langeweg door verder onderzoek naar de mogelijkheden en financieringsbronnen. Aan de orde zijn verbeteren van de isolatie, aanpassen verwarmingssystemen en uitbreiding van het aantal zonnecollectoren.
 • In samenwerking met Federatie Emmaus Nederland zoeken naar dragende krachten om de gemeenschap in Langeweg en de winkel aan de Veilingkade te versterken. Ook gaan we verder met samen te werken aan:
  • Deskundigheidsbevordering door middel van uitwisselen van ervaringen en scholing
  • Vergroten van de bekendheid van Emmaus
 • Voorzetten van de fondswerving voor de bouw van vijf zelfstandige appartementen op eigen terrein
 • Start met voorbereidingen voor het realiseren van de bouwplannen
 • Actieve deelname aan bijeenkomsten en activiteiten van Emmaus Europa en Emmaus Internationaal.