Ga naar de inhoud
Home » Donatie voor woonunits

Donatie voor woonunits

Doneer en steun het project hier: https://www.emmaus-langeweg-online.nl/product/donatie-projectplan-stichting-emmaus-langeweg-en-breda/

We willen 5 zelfstandige woonunits realiseren voor mensen die deel gaan nemen aan onze woon- werkgemeenschap. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het oplossen van het enorme tekort aan sociale en betaalbare woonruimte en hopen we onze gemeenschap te versterken.

Woonunits Emmaus Langeweg
Toekomstige woonunits Emmaus Langeweg

Bijgaande tekening geeft een idee hoe het er uit zo kunnen gaan zien, maar is nog geen definitieve versie. Het moet een eenvoudig, energiezuinig gebouw worden dat aansluit bij de sfeer van de huidige bebouwing en terrein.

De kosten om dit project te realiseren zullen rond de € 400.000 liggen.

De financiering van de bouw willen we realiseren door middel van donaties van ordes en congregaties, zakelijke relaties, fondsen en particulieren. We gaan mensen en organisaties benaderen via directe aanvragen maar ook door algemene publiciteit en crowdfunding. We hopen dat ons nieuwe initiatief – met uw hulp – het op weg helpen van dak- en thuislozen in Langeweg en omgeving een nieuwe en extra impuls zal geven.

Ook u kunt een bijdrage leveren: https://www.emmaus-langeweg-online.nl/product/donatie-projectplan-stichting-emmaus-langeweg-en-breda/

Algemene donatie

Wanneer u Emmaus Langeweg financieel wilt ondersteunen kunt u eenmalig een gift overmaken. U kunt er ook voor kiezen vriend van Emmaus Langeweg te worden en op die manier jaarlijks financiële steun te verlenen.

Om direct een algemene bijdrage te leveren: klik hier. Voor speciale giften kunt u het contact formulier invullen of e-mailen met info@emmaus-langeweg.nl , dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook gewoon een bankoverschijving naar IBAN NL91RABO0346768470 ten name van Stichting Emmaus Langeweg.

Stichting Emmaus Langeweg is een erkende ANBI gecertificeerde instelling. Dit heeft fiscale voordelen voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan de organisatie.