ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels opgesteld ten aanzien van
Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Stichting Emmaus Langeweg voldoet aan deze nieuwe regelgeving en is daarmee ook een erkende
ANBI gecertificeerde instelling.

ANBI/gegevens

Stichting Emmaus Langeweg

RSIN: 78.43.823

Kloosterlaan 6, 472RA Langeweg

+31 (0)168-324524, www.emmaus-langeweg.nl

Missie en Visie

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Jaarverslag inhoudelijk

Jaarverslag financieel